WebQuest

Εισαγωγή στο Scratch - Σχεδιασμός Γεωμετρικών Σχημάτων

Σελίδα Εκπαιδευτικού

20180217034134edyqe.png

Η Ιστοεξερεύνηση απευθύνεται σε μαθητές της Γ' γυμνασίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το μάθημα της Πληροφορικής και συγκεκριμένα για το Κεφάλαιο 2 του βιβλίου της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου. Συνδέεται με την έννοια του αλγορίθμου που διδάχθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίσης και ως βοήθημα στο μάθημα των Μαθηματικών Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 3-4 διδακτικές ώρες και να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του καθηγητή της Πληροφορικής και του καθηγητή των Μαθηματικών.

Η ιστοεξερεύνηση έχει σκοπό να εξοικειωθούν οι μαθητές με
το περιβάλλον λογισμικού Scratch να μάθουν τις βασικές
εντολές
ώστε να μπορούν να δημιουργούν γεωμετρικά
σχήματα.

Το εκπαιδευτικό σενάριο εμπλέκει τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία και κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, δίνοντας τους συγκεκριμένους ρόλους που πρέπει να αναλάβουν (ερευνητές, μαθηματικοί, προγραμματιστές, ζωγράφοι). Κατά τη διάρκεια της ιστοεξερεύνησης οι μαθητές κατά κύριο λόγο ενεργούν αυτόβουλα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός.


Η μέθοδος διδασκαλίας είναι ομαδοσυνεργατική και σε αυτήν εντάσσεται η διερευνητική, αφού όπως είπαμε οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες και αναζητούν, μέσω κατάλληλων πηγών του διαδικτύου, πληροφορίες για τις εργασίες που τους ανατέθηκαν. Μετά τη συλλογή και οργάνωση των πληροφοριών, ακολουθεί η διεξαγωγή συμπερασμάτων
και συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας που τους έχουν δοθεί. Στο τέλος της
ιστοεξερεύνησης, τα συμπεράσματα διαπραγματεύονται από τον εκπαιδευτικό
και το σύνολο της τάξης, ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

Οι διδακτικοί στόχοι της ιστοεξερεύνησης είναι οι μαθητές:


 • να διακρίνουν τα εργαλεία του περιβάλλοντος Scratch 
 • να ορίζουν τη δομή επανάληψης 
 • να αναφέρουν τις εντολές κίνησης της γάτας 
 • να προβλέπουν το αποτέλεσμα εκτέλεσης μιας εντολής 
 • να σχεδιάζουν γεωμετρικά σχήματα, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές της γλώσσας προγραμματισμού Scratch 
 • να καταστρώνουν σχέδια δράσης σε παρόμοιες δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων

  Όπως προαναφέραμε, οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες η καθεμία από τις οποίες αναλαμβάνει διαφορετικούς ρόλους και υλοποιεί διαφορετικές εργασίες. Η τελική εργασία είναι ίδια για όλες τις ομάδες. Αναλυτικότερα, 
 • οι ερευνητές, είναι αυτοί που θα δομήσουν τη θεωρία του μαθήματος, δηλ. τη χρησιμότητα των γλωσσών προγραμματισμού στη ζωή του ανθρώπου και ακόμα πιο συγκεκριμένα της γλώσσας προγραμματισμού logo μέσα από ένα περιβάλλον πολυμεσικών εφαρμογών. 
 • οι μαθηματικοί, είναι αυτοί που θα δώσουν τις πληροφορίες για τα γεωμετρικά σχήματα και των ιδιοτήτων τους, ούτως ώστε να καλυφθούν πιθανές ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν σε προϋπάρχουσες γνώσεις. 
 • οι προγραμματιστές, είναι αυτοί που θα χτίσουν τη νέα γνώση με τις πληροφορίες που θα βρούν για τις εντολές της γλώσσας προγραμματισμού Scratch. 
 • και τέλος οι ζωγράφοι, είναι αυτοί που θα προσθέσουν το χρώμα και την έμπνευση στην τελική εργασία με τα έργα τέχνης που θα βρούν ως προς κατασκευή.
  Η σύνθεση των πληροφοριών των 4 ομάδων θα οδηγήσει στο επιθυμητό
  αποτέλεσμα της τελικής εργασίας, που είναι η σχεδίαση ενός έργου τέχνης,
  στο Scratch με την πληκτρολόγηση των κατάλληλων block.

  Τα φύλλα εργασίας και οι διαδικτυακές πηγές υπάρχουν στo Blackboard στη σελίδα του μαθήματος. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την τελική εργασία είναι το Scratch, το MS Office για τη συμπλήρωση των φύλλων εργασιών και o Firefox για την πλοήγηση στο Διαδίκτυ.

Standards

Standards

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=373041
WebQuest Hits: 315
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.