WebQuest

Maikling Kuwento (Paalam sa Pagkabata salin ni Nazareno D. Bas)

Teacher Page

20161201074948uvepe.jpg
Notice: Undefined variable: ThisIsMyWebQuest in /home/zunalco/public_html/teacherspage.php on line 59


Standards

Mga kasanayang dapat malinang pagkatapos talakayin ang aralin:

Pag-unawa sa Napakinggan (PN)
F7PN-IIi-11
Nasusuri ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa napakinggang maikling kuwento.

Pag-unawa sa Binasa (PB)
F7PB-IIi-11
Nailalahad ang mga elemento ng maikling kuwento

Pagsasalita (PS)
F7PS-IIi-11
Naisasalaysay nang maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari

Pagsulat (PU)
F7PU-IIi-11
Naisusulat ang isang orihinal na akdang nagsasalaysay gamit ang mga elemento ng isang maikling kuwento

Credits

Narito ang mga link o website na ginamit sa pagbuo ng webquest na ito.

*Welcome (img)
http://previews.123rf.com/images/tigatelu/tigatelu1403/tigatelu140300092/27166458-Happy-family-cartoon-reading-book-Stock-Vector.jpg

*Introduction (img)
http://4.bp.blogspot.com/_jbQXx2Sv-QI/TN5f7eFiYgI/AAAAAAAAAxk/x-88OpA1P-o/S910-R/cartoon-for-kids.png

*Task (img)
https://angelleamadrinan.files.wordpress.com/2012/09/paalam-sa-pagkabata-angelleamadrinan.jpg

*Process (img)
https://angelleamadrinan.files.wordpress.com/2012/09/paalam-sa-pagkabata-angelleamadrinan.jpg

*Evaluation (img)
http://previews.123rf.com/images/toonerman/toonerman1501/toonerman150100001/35959251-School-Boy-writing-Cartoon-Boy-in-Grade-school-writing-on-paper-Stock-Vector.jpg

*Conclusion (img)
http://images.clipartpanda.com/thinking-light-bulb-clip-art-stock-vector-business-man-with-light-bulb-in-speech-bubble-representing-idea-107814989.jpg

*Teacher Page (img)
https://image-gr.s3.envato.com/files/122365047/pv_590.jpg

Rubric o Pamantayan na ginamit sa pagsulat ng maikling kuwento
http://gintongpanulat.blogspot.com/2012/08/rubrik-sa-pagtataya-ng-proyekto.html?m=1

Aklat o Modyul
(Modyul 1)
Pagsusuri ng Akda sa Teoryang
Humanismo at Eksistensyalismo

K to 12 Gabay Pangkurikulum
FILIPINO (Baitang 1 - 10)

Supplemental Lessons
Filipino Baitang 7
Ikalawang Markahan


Notice: Undefined variable: ThisIsMyWebQuest in /home/zunalco/public_html/teacherspage.php on line 123

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=338860
WebQuest Hits: 14,735
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.