WebQuest

Inimlikud väärtused ühiskonnas

Õpetajale

Antud Webquesti on võimalik kasutada gümnaasiumi eesti keele tunnis tekstianalüüsi õpimaterjalina.

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=131674
WebQuest Hits: 4,564
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.