WebQuest

Murrud meie ümber

Õpetajale

20120118012317Jemyb.jpg

Käesolev tööülesanne on mõeldud selleks, et äratada õpilastes huvi murdude vastu ja otsida murde meie igapäevaelust. Ülesande maht ja ajaline kestvus on iga õpetaja enda määrata. Samuti võib muuta ka töö vormi, nt võib lisaks piltidele koostada ka lihtsaid tekstülesandeid. Teema on kindlasti arenemisvõimeline ja huvitav.  Tööülesanne on sobiv 3-4.klassi õpilastele.
Lisasin siia mõned inglise keelsed videod, millest arusaamisel vajavad õpilased kindlasti õpetaja abi. Eesti keelseid videoid ei ole lihtsalt kuskilt võtta. See üks, mis on esilehele pandud, on meil koolis ise tehtud ja meeldis õpilastele väga. Nii, et üks variant selle töö kokkuvõtteks on, teha murde tutvustav video. 

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=131322
WebQuest Hits: 6,961
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.