WebQuest

Inimlikud väärtused ühiskonnas

Ülesanded


Kuidas tõlgendada ühiskonna tõelisi väärtusi ja nende alusel tegutseda?

Koosta mõistekaart, leia sobivaid toetavaid mõtteid/ütlusi, analüüsi tekste ja vasta nende põhjal küsimustele. Vormista see korrektseks dokumendifailiks ning saada õpetaja e-aadressile..

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=131674
WebQuest Hits: 4,574
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.