WebQuest

MODELET E MESIMDHENIES

Process

20100625090610uMuRy.jpg

 Menaxhimi i klases nuk eshte nje gje tjeter  vecse zbatimi dhe perdorimi I te gjitha rregullave dhe procedurave per sigurimin e rregullit , disciplines dhe mbarevajtjes te mesimit ne klase.Qe menaxhimi te jete sa me i efekteshem duhet te zbatohen disa teknika te tij.Keto teknika te menaxhimit ne klase fillojne qe ne fillim te shkolles;

 -mesuesi tregon se eshte i pergatitur per nje pune te gjate qe e pret perpara dhe se ka besim tek vetja per te realizuar qe ne diten e pare te shkolles.

 - mesuesi fillon mesimin ne diten e pare te shkolles me nje detyre e cila eshte e qarte dhe mund te kryhet ne menyre te suksesshme nga nxenesit.

 - mesuesi demonstron ne menyre te vazhdueshme se eshte kompetent i pergatitur mire dhe se eshte ne krye te punes.

 -         mesuesi duhet te jete profesioniste i kendeshem dhe te perpiqet qe te krijoj nje atmosfer miqesore me nxnesit ne klase.

 -         mesuesi duhet te tregoj se eshte ne korent me gjithcka qe ndodh ne klase , kjo bene qe keta mesues te kene me pak probleme ne klase duke i krahasuar me ata mesues qe nuk jane ne dijeni te asaj qe ndodh ne klase.

 -         mesuesi duhet te jete i afte per tu marre me shume gjere ne te njejten kohe.Duhet ruajtur ritmi i duhur i veprimtarive ne klase.Mesuesi duhet te beje nje analize te punes te tij ne kete moment i duhet te mendoj se si e ka menaxhuar klasen gjate nje periudhe te caktuar te dites mesimore.

 -         Mesuesi duhet te perpiqet te perfshij ne mesim te gjithe nxensit edhe ateher kur ai punon me nje nxenes te vecant.

 -         Mesimi duhet organizuar me variacione .Ne rastet kur shihet se ne oren e mesimit nuk shkon dicka , mesuesi duhet te perpiqet te ndryshoje materialin qe eshte duke dhene ,duke bere te lehte dhe me te kuptueshem per nxenesit.

 Menaxhimi i klases ka lidhje te ngushta me sjelljen e mesuesit.Per kete mesuesi duhet te jete i drejte me nxenesit te zoteroje mire lenden ,te kontrolloj emocionet e tij , te ndihmoje nxenesit ne rast nevoje ,te ndjek ecurin e nxenesve gjate kryerjes se deetyrave etj...Nga pervoja e vezhgimeve mund te themi se mesuesi yne , jo rralle humbet shume kohe ne oren e mesimit ,humbje e cila ndodh jo vetem si rrjedhoje abuzive,po mbi te gjitha nga aftesite e kufizuara menaxhuese te klases .

Mesuesi yne ende nuk e ka kuptuar se ne kushtet e zhvillimit te vrullshem shoqeror dhe te rritjes mahnitese te informacionit koncepti per mesimdhenien ka ndryshuar .Mesuesi nuk mund te luaj me rolin e burimit te informacionit si dikur , por ai ne menyre te pashmangshme eshte pozicionuar si udheheqes dhe organizues i mesimit qe udheheqe nxenesin per te kerkuar e mbledhur informacionin ne menyre te drejtuar apo te pavarur duke e paisur me metodologjine e studimit dhe perpunimit te ketij informacioni.

Pikerishte ne keto momente shfaqet aftesia e menaxhimit te klases nga ana e mesuesit aftesiaa e cila duhet te karakterizohet nga vezhgimi i kujdesshem ,vleresimi i sjelljeve ne klase , gadishmeria per tu pergjigjur ne kohe sjelljeve te papershtatshme duke u prire drejt krijimit dhe ruajtjes se nje klime pozitive dhe sa me shume te pershtatshme ne procesin e mesimdhenies ne klase.

 

 

Attachments


File
  • File
    Description: PROCESI I MESIMIT NE SHKOLLAT E MAQEDONIS NE PERGJITHESI

File
  • File
    Description: TRAJNIMI I MESIMDHENIES PER PROCES TE MESIMIT DHE NDRYSHIME TE ZHVILLIMIT TE ARSIMIT NE PERGJITHESI

Web Link

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=62384
WebQuest Hits: 31,728
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.