WebQuest

Perifericele Calculatorului

Process

20180520045743TeXyn.jpg

Formaţi grupe de  2-3 elevi
₋ un reprezentant din fiecare grupǎ va extrage un bilet de pe catedra pentru a afla ce
anume vor avea de cercetat;
₋ se ȋmpart sarcinile de lucru ȋn cadrul grupului
₋ se vor consulta sursele de informare on-line oferite şi vor descoperi unele noi, cu
informaţia specifică temei de cercetat;
₋ fiecare grupǎ va formula răspunsuri clare şi concrete, respectând cerințele
₋ colaborarea ȋn cadrul grupului este extrem de importantǎ pentru a putea duce sarcinile
la bun sfȃrșit
₋ imaginile prezentate trebuie sǎ fie cȃt mai sugestive
₋ redactarea lucrǎrii trebuie realizata ȋntr-un mod cȃt mai original și creativ
-fiecare grupa va prezenta in fata clasei tema pe care a avut-o

-la sfarsitul fiecarei prezentari daca aveti nelamuriri sau alte opinii discutati cu colegii 

-la sfarsitul tuturor prezentarilor, toti elevii vor completa o fisa de evaluare

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=382522
WebQuest Hits: 154
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.