WebQuest

ENERGIES RENOVABLES

Procés

20180124100923PuNah.jpg

Fes una recerca sobre energia eòlica i respon:

 • Principi de funcionament, quin recurs utilitza
 • Tipus de maquinari utilitzat per generar energia elèctrica eòlica
 • Instal·lacions més importants al mon i a Espanya
 • Pot cobrir totes les necessitats energètiques d’un habitatge?
 • Quines instal·lacions coneixes al territori Espanyol i a la comunitat Valenciana?

Busca i informació sobre energia solar fotovoltaica i respon:

 • Quin rendiment real té una placa fotovoltaica?
 • Quina vida mitja te una instal·lació fotovoltaica?
 • Que diferencia hi ha entre una instal·lació aïllada i una connectada a la xarxa?
 • Pot cobrir totes les necessitats energètiques d’un habitatge?
 • Quines instal·lacions coneixes al territori Espanyol i a la comunitat Valenciana?

Fes una recerca sobre energia solar tèrmica

 • Que tipus coneixes?
 • On es pot instal·lar?
 • Pot cobrir totes les necessitats energètiques d’un habitatge?
 • Quines instal·lacions coneixes al territori Espanyol i a la comunitat Valenciana?

Fes una recerca sobre energia hidràulica

 • Que tipus coneixes?
 • On es pot instal·lar?
 • Quines instal·lacions coneixes al territori Espanyol i a la comunitat Valenciana?
 • Pot cobrir totes les necessitats energètiques d’un habitatge


TEST DE COMPRENSIÓ

 1. De l'energia geotèrmica, que pots dir?
 2. Que dos tipus de generació d'aquesta energia hi ha?
 3. Diferencia entre energia geotèrmica de baixa temperatura i d'alta temperatura.
 4. Quina profunditat cal fer per una instal·lació geotèrmica d'alta temperatura.
 5. En què consisteix la calefacció i/o refrigeració de districte?
 6. Quina temperatura pot arribar a tindre aquest tipus d'energia?
 7. Quin diàmetre pot arribar a tindre les aspes d'un molí de vent?
 8. Quina velocitat lineal pot arribar a tindre la punta  del rotor d'un molí de vent?


Busca altres tipus de energia renovable i fes una xicoteta explicació de en què consisteixen.
• Biomassa
• Oceànica
• Altres...


RESULTAT

Després, tots els experts deuran reunir-se per realitzar un intercanvi, una posada en comú del que han aprés.

Amb tota la informació obtinguda, tots els membres del grup elaboraran un resum organitzat on exposaran les dades obtingudes per a cada tipus d’energia i poder comparar-les.

Per cada tipus d’energia:

Avantatge, inconvenients, rendiment, cost, inversió, amortització, impacte amb el medi, opinió personal, etc...

De totes les energies renovables que heu vist, quina és la que més vos agrada, quina és la que menys?, raoneu el perquè.

Hi ha alguna energia que pot abastir per ella mateixa les necessitats globals? O és necessari combinar-les. En quina proporció?

Amb tota la informació anterior tots els membres del grup elaboraran un informe organitzat on exposaran dades tot el que han aprés.

Heu d'incloure informació sobre totes elles, ressaltant les característiques més importants de cadascuna, els aspectes més rellevants, rendiment, cost, inversió, amortització, impacte amb el medi, etc. així com les diferències més significatives entre elles.


MITJOS DISPONIBLES

Per a realitzar la vostra recerca sobre les energies renovables, podeu consultar manuals, enciclopèdies, revistes.... i sobretot en la xarxa, perquè aquesta activitat té com a finalitat també augmentar la destresa en la resseca d’informació de la xarxa.

Recordeu fer una referència als fons on heu trobat les diferents informacions.

Per últim, envieu el vostre informe en format WORD i PDF a la direcció que s’adjunta al final de la pàgina. Aquesta informació podrà ser consultada per la resta de grups d'investigació existents al Drive de classe.

CAL FER UN GUIÓ PER A EXPOSAR EL TREBALL A CLASSE.


The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=371521
WebQuest Hits: 447
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.