WebQuest

Maikling Kuwento (Paalam sa Pagkabata salin ni Nazareno D. Bas)

Process

20161130075240eGyru.jpg

Upang higit na maunawaan ang paksang tatalakayin ay hahatiin ang klase sa limang pangkat para ibahagi sa bawat isa ang kaalamang inyong matututunan mula sa mga paksang ilalahad sa ibaba sa pamamagitan ng ilang websites o link mula sa internet.

  • Sipi ng akdang “Paalam sa Pagkabata”

http://kadipanvalsci.blogspot.com/2010/07/kwentocebuano-salin-ni-nazareno-d.html

  • Paalam sa Pagkabata (Video Clip)

https://www.youtube.com/watch?v=2ok85X9ea4Y

https://www.youtube.com/watch?v=4pTrZWVdmQU

https://www.youtube.com/watch?v=7CWm_j0mEO4

  • Paalam sa Pagkabata (buod)

https://prezi.com/m/761f-ibhupmx/paalam-sa-pagkabata/ 

  • Talasalitaan

https://prezi.com/m/ql-rt8lrfdfh/copy-of-talasalitaan/

  • Simbolismo

http://ranieili2028.blogspot.com/2012/07/simbolismo-at-alegorya-anoang-sagisag-o.html?m=1

  • Maikling kuwento (Bahagi, elemento, sangkap)

http://documents.tips/documents/ang-maikling-kwento.html

https://prezi.com/m/pqgrajadsdnz/sangkap-ng-maikling-kwento/

  • Teoryang Humanismo

http://www.slideshare.net/eijrem/teoryang-humanismo

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=338860
WebQuest Hits: 10,036
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.