WebQuest

Inimlikud väärtused ühiskonnas

Protsess


1.Sissejuhatav ülesanne:

Missugused on Eesti inimese hirmud eluga toime tulemisel?

Tee mõistekaart (6-10 sedelit), kus tood välja erinevate ühiskonnagruppide murepunktid.

 

2.ülesanne

Mida pead inimlikeks väärtusteks?

Leia tsitaatse või vanasõnu inimlike väärtuste kohta! (6-10)

http://www.tsitaat.com/

http://www.folklore.ee/~kriku/VSR/FRAMEST.HTM

3.ülesanne

Loe läbi Tunne Kelami artikkel „Väärtused annavad jõudu“ ja Doris Kareva essee „Keset keerist” ja täienda mõistekaarti või tsitaadi-/vanasõnavalikut.

http://www.kes-kus.ee/index.php?kategooria=artiklid&action=loe&artikkel_id=2247

http://arvamus.postimees.ee/83753/doris-kareva-keset-keerist/

Vasta järgmistele küsimustele 50-100 sõnaga.

 1. Milliseid lahendusi pakub T. Kelam majanduskriisist väljatulekuks?

 2. Doris Kareva on kirjutanud essees „Keset keerist”: „Sõna kriis pärineb kreeka keelest  krisis — ja tähendab algsest eemaldumist. Mõnes mõttes on terve elu kriiside jada, sõlm- ja pitskiri, kus uue kogemuse omandamine vaheldub kinnitusperioodiga, uue õppimine õpitu talletamisega. Selleks et areneda, tuleb algsest, tuntust eemalduda, seista silmitsi tundmatu ja võib-olla ohtlikuga, seejärel tagasi pöörduda ja omandatu siduda ühiskogemusega.” Leia selle katkendi sõnumile kinnitust T. Kelami tekstist. Vastuses kasuta tsitaate.

 3. Nimeta paavst Johannes Paulus II väärtuste seast 3 tähtsamat, millega nõustud. Põhjenda, miks need on ka Sinu arvates tähtsad.

 4 Mida sarnast täheldad eesti rahvuspsühholoogi Oskar Looritsa ja paavst Johannes Paulus II mõtetes? Põhjenda teksti alusel kahe argumendiga.

 

 

 

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=131674
WebQuest Hits: 4,555
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.