WebQuest

Muusika meie ümber

Töökäik

20120122113117DyHaV.jpg

 1. Moodustage 7 rühma (õpilaste arv rühmas sõltub klassis olevatest laste arvust) ja kuulake kõik kuulamisnäited rühmaga läbi. Täitke tööleht (all lisas), kus iga õpilane lisab oma arvamuse ühisele töölehele.

 2. Iga rühm valib ühe kuulamisnäite ja kuulab seda näidet helilooja poolt kirjutatud koosseisule  (kuulaminäide 1; kuulamisnäide 2; kuulamisnäide 3; kuulamisnäide 4 kuulamisnäide 5 kuulamisnäide 6 ja  kuulamisnäide 7.)

3. Analüüsige videot ja arutage,  missuguse muusikalise koosseisuga on tegemist ja kirjeldage seda koosseisu. Otsige vähemalt 3 erinevat esitust (näiteks koosseis, stiil) selle kuulamisnäite kohta. Vastake selle punkti küsimustele kirjalikult ja lisage lingid Wordis tehtud töölehele ja saatke mulle meilile.

4. Lugege kahest erinavast allikast selle muusikanäite helilooja kohta  ja tehke klassikaaslastele PowerPoint esitlus, kus osaleb kogu rühm.
             - Millal elas? (lisada ka juurde sellel ajal olev stiiliperiood ja kirjeldada seda lühidalt)
             - Muusikaline haridus?
             - Kes või mis on mõjutanud helilooja loomingut?
             - Olulisemad teosed (lisada link 2 vabalt valitud teosele, mida teie klassikaaslased  võiksid kuulata antud helilooja loomingus). 
              - Mida peate oluliseks veel klassikaaslastele tutvustada selle helilooja kohta.

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=131373
WebQuest Hits: 2,476
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.