WebQuest

MODELET E MESIMDHENIES

Introduction

20100625090307TuVyz.jpg

Ndryshimet shoqerore , ekonomike dhe politike kerkojne ndryshime edhe ne sitemin e arsimit me qellim te rritjes se cilesise se procesit edukativo-arsimor.

Ndryshimet kane te bejne me percaktimin e aktiviteteve programore dhe strategjive sipas nevojave dhe interesit te nxenesve dhe jo deshires se arsimtarit .

Ai duhet te perdore metoda te cilat ne praktrike njihen si metoda aktive , qe nxiasin forcen kreative te nxenesve , te vendose pratneritet te barabarte gjate komunikimit me nxensit , te stimuloje vetevleresim te punes se nxensve , te diagnostifikoje problemin e pastaj ti planifikoje strategjite...

 Mendoj qe gjate viteve te fundit dukshem ka filluar te zhvillohet mesimi ne metoda te reja te cilat jane me te preferuara per nxenesit sepse puna qe bejene me kete model te mesimit ata jane me te kenaqur sepse procesi i mesimit zhvillohet me nje metod te re qe per nxensit eshte me atraktive dhe mesojne shume nga njeri-tjetri gjate punes se tyre ne grupe.

 

Attachments


Web Link

Web Link

Web Link
  • Zhvillimi i mesimit ne metoda te reja
    Description: Gjate viteve te fundit dukshem ka filluar te zhvillohet mesimi me keto metoda dhe modele gje e cila i ka bere nxenesit me atraktiv dhe jane shume te kenaqur me keto metoda

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=62384
WebQuest Hits: 31,740
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.