Welcome Guest    
    Home | Browse | Help | Questions? Login | Register    
 
     
     
 
     
 
MODELET E MESIMDHENIES
 
     
     
 

Welcome
Introduction
Task
Process
Evaluation
Conclusion
Teacher Page
Quiz

 
     
     
 

About Author(s)
Evaluate WebQuest
Reviews
Statistics
Export WebQuest
Share This WebQuest

 
     
     
 
Introduction Introduction
 
     
     
 

Ndryshimet shoqerore , ekonomike dhe politike kerkojne ndryshime edhe ne sitemin e arsimit me qellim te rritjes se cilesise se procesit edukativo-arsimor.

Ndryshimet kane te bejne me percaktimin e aktiviteteve programore dhe strategjive sipas nevojave dhe interesit te nxenesve dhe jo deshires se arsimtarit .

Ai duhet te perdore metoda te cilat ne praktrike njihen si metoda aktive , qe nxiasin forcen kreative te nxenesve , te vendose pratneritet te barabarte gjate komunikimit me nxensit , te stimuloje vetevleresim te punes se nxensve , te diagnostifikoje problemin e pastaj ti planifikoje strategjite...

 Mendoj qe gjate viteve te fundit dukshem ka filluar te zhvillohet mesimi ne metoda te reja te cilat jane me te preferuara per nxenesit sepse puna qe bejene me kete model te mesimit ata jane me te kenaqur sepse procesi i mesimit zhvillohet me nje metod te re qe per nxensit eshte me atraktive dhe mesojne shume nga njeri-tjetri gjate punes se tyre ne grupe.

 

 
     
     
 
Zhvillimi i mesimit ne metoda te reja
Gjate viteve te fundit dukshem ka filluar te zhvillohet mesimi me keto metoda dhe modele gje e cila i ka bere nxenesit me atraktiv dhe jane shume te kenaqur me keto metoda
 
     
     
 
Modele dhe ndryshime ne mesimdhenie
Si ta bejeme mesimdhenien ne atraktive dhe terheqese per nxenesit
 
     
     
 
Metoda te reja se si nxenesit te jene me atraktiv
Nxenesit nga kjo metode mesojne te vleresojne punen ne grupe te njeri-tjetrit.
 
     
     
 
The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=62384
 
     
 
     
Privacy Policy | Contact Us | About Us |
Copyright © 2001-2017 zunal.com All rights reserved.