WebQuest

ENERGIES RENOVABLES

INTRODUCCIÓ

20180123115658ygyra.jpg

S'anomena energia renovable a l'energia que s'obté de fonts naturals virtualment inesgotables, ja siga per la immensa quantitat d'energia que contenen, o perquè són capaces de regenerar-se per mitjans naturals.

En un altre tema ja es parla de la contaminació a causa de la generació i consum d’energia i la limitació dels recursos natural per a aquesta generació.


Es pretén conscienciar de la importància d'utilitzar racionalment l'energia.

I que millor, que conéixer les alternatives que hi ha a les energies convencionals.

Es denomina energia renovable a l'energia que s'obté de fonts naturals virtualment inesgotables, ja siga per la immensa quantitat d'energia que contenen, o perquè són capaces de regenerar-se per mitjans naturals.


OBJECTIUS:

  1.  Enumerar i identificar les formes d’energia renovable actuals que utilitzem habitualment al nostre entorn.
  2.  Classificar les centrals productores d’energia, i valorar la necessitat de fer servir fonts d’energia renovables.
  3.  Conéixer les energies renovables més importants i la seua aplicació a l'habitatge.
  4.  Enumerar els diferents tipus de centrals generadores renovables, a la Comunitat Valenciana i l’estat Espanyol.
  5.  Valorar la importància de l’estalvi energètic i la seua relació amb el medi ambient.

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=371521
WebQuest Hits: 421
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.