WebQuest

Inimlikud väärtused ühiskonnas

Sissejuhatus


Tihti räägitakse inimlikest väärtustest, mis aitavad areneda, kujundada paremat ühiskonda ja muuta omavahelisi suhteid pingevabaks. Samas on meie igapäevaelus palju tegureid, mis kipuvad väärtusi ümber kujundama. Selles Webquestis tuleb teil analüüsida väärtuste erinevaid väljundeid kaasaja ühiskonnas, leida traditsioonilisi väärtusi toetavaid ütlusi ja sõnastada küsimuste vastused. Käesolev õpimaterjal on loodud gümnaasiumiõpilastele, et kujundada teksti mõistmise ja tekstiloome oskusi.

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=131674
WebQuest Hits: 4,557
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.