WebQuest

O DÍA DA PAZ

Avaliación

20110121100903jaSyj.jpg

Versará basicamente sobre:
-a execución das actividades propostas,
-valoración por parte dos alumn@s sobre o impacto que tivo neles coñecer a historia de Sadako.

Rubric

# Score

Total Score:

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=84600
WebQuest Hits: 14,216
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.