WebQuest

ENERGIES RENOVABLES

Avaluació

20180125012226aduNy.jpg

NOTES DE L'AVALUACIÓ
En l'avaluació del tema haurien de tindre més coses en compte. Com avaluar els continguts conceptuals, procedimental i actitudinals. Malgrat ser un treball en grup i fora de classe, aquest queden un poc relegats i no s'haurien de puntuar de la mateixa manera que es puntuen els aconseguits en activitats i proves a classe.

Quan a la rúbrica i donat que no puc posar més files en la de la plantilla, afegiria:

  • ES COMUNICA BÉ AMB ELS COMPANYS
  • UTILITZA VOCABULARI ESPECÍFIC DE L’ÀREA
  • TREBALLA EN GRUP AMB RESPECTE I TOLERÀNCIA


Rubric

# EXCELENTE BUENO SATISFACTORIO REQUIERE MEJORAS Nota
ORDRE I ORGANIZACIÓ El treball és presentat d'una manera ordenada, clara i organitzada que és fàcil de llegir El treball és presentat d'una manera ordenada i organitzada que és, en general, fàcil de llegir. El treball és presentat en d'una manera organitzada, però pot ser difícil de llegir. El treball es veu descurat i desorganitzat.
REDACCIÓ No hi ha errors de gramàtica, ortografia o puntuació. Quasi no hi ha errors de gramàtica, ortografia o puntuació. Uns pocs errors de gramàtica, ortografia o puntuació. Molts errors de gramàtica, ortografia o puntuació.
PLAÇ DE FINALITZACIÓ DEL TREBALL El treball ha sigut finalitzat i lliurat en el termini de temps proposat El treball ha sigut finalitzat però no ha sigut lliurat en el termini de temps proposat El treball no ha sigut finalitzat El treball no ha sigut lliurat
EXPOSICIÓ L'exposició del treball pràctic és detallada i clara. L'exposició és clara. L'exposició és una mica difícil d'entendre, però inclou components crítics. L'exposició és difícil d'entendre i té diversos components absents o no van ser inclosos.

Nota global:

Attachments


File
  • Objectius
    Description: Objectius generals del treball en grup.

File
  • Competències bàsiques
    Description: La incorporació de competències bàsiques al currículum permet aquells aprenentatges que es consideren imprescindibles, des d'un plantejament integrador i orientat a l'aplicació dels sabers adquirits. D'ací el seu caràcter bàsic. Són aquelles competències que deuen haver desenvolupat els joves per a poder aconseguir la seua realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=371521
WebQuest Hits: 449
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.