WebQuest

Maikling Kuwento (Paalam sa Pagkabata salin ni Nazareno D. Bas)

Evaluation

20161201072624yreta.jpg

Para sa pangwakas na gawain ay magsasagawa o susulat ng isang maikling kuwento ang mga mag-aaral. Nasa iyo ang pasya kung anong uri o tema ng kuwento ang gusto mong isulat. Nasa ibaba ang gagamiting pamantayan sa iyong pagsulat.

Rubric o Pamantayan sa Pagsulat ng Maikling Kuwento

Binigyan ng Tuon

5 puntos

Natatangi

3 - 4 puntos

Katamtamang Kagalingan

1 - 2 punto

Nangangailangan ng Tulong

Paksang-Diwa

Makabuluhan, naging parang bago dahil sa pamamaraan ng pagsasalaysay at estilo.

Makabuluhan, bagama’t hindi nagmistulang orihinal.

Naging napakakaraniwan ng paksa.

Banghay

Maayos ang pagkakabalangkas ng mga pangyayari.

May pagkakaugnay-ugnay ang mga pangyayari ngunit may ilang bahaging naging masalimuot.

Magulo at nakalilito ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari.

Tauhan

Maingat ang paglalarawan ng katauhan. Umaangkop ang kilos at pananalita sa katauhang ginagampanan sa kuwento.

Umaaangkop ang kilos at pananalita sa katauhang ginagampanang ngunit may pagkakataong hindi nagiging konsistent.

Hindi umaangkop sa kilos at pananalita ang mga tauhan sa katauhang ginagampanan.

Tunggalian

Napukaw ang kamalayan ng isipan at damdamin ng mga mambabasa.

Naipakita ang tunggalian sa kwento. Hindi gaanong nakaantig sa isipan at damdamin ng mga mambabasa.

Nagbibigay-daan sa mga madudulang tagpo upang lalong maging kawili-wili ang mga pangyayari.

Pananaw

Malinaw at mahusay na nagamit ang pananaw sa kabuuan ng kwento.

Malinaw subalit hindi nagamit nang lubusan ang pananaw sa kabuuan ng kwento.

Nagpasalin-salin ang pananaw na nagpasalimuot sa kabuuan ng kwento.

Simula at Wakas

Naging kaakit-akit ang simula ng kwento at ang wakas ay nakapagkalas sa suliranin ng kwento.

Naipahiwatig ang suliranin sa simula ng kwento ngunit hindi naging kawili-wili and kakalasan patungong wakas. 

Naging kawili-wili ang simula upang maakit ang mga mambabasa ngunit hindi naging kawili-wili ang wakas upang maikintal sa isipan ng mga mambabasa ang tema ng salaysay.

Rubric

# Score

Total Score:

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=338860
WebQuest Hits: 10,021
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.