WebQuest

L-Ikel u x-Xorb Tipiku Malti

Evaluation

Rubric

# Il-Bidu 1 Il-Bidu 2 Tajjeb Ħafna 3 Eżemplarju 4 Score
Il-Kontenut tal-preżentazzjoni L-istruzzjonijiet ma ġewx segwiti. Hemm nuqqas ta' riċerka u sforz. Ftit riċerka u sforz. L-istruzzjonijiet ġew segwiti. L-istruzzjonijiet ġew segwiti. Kwantita' tajba ta' riċerka u sforz. L-istruzzjonijiet kollha ġew segwiti u hemm kwantita' tajba ta' riċerka. Ġew użati wkoll riżorsi oħra barra dawk miktubin fil-proċess. %35
Il-Kreattivita' fil-preżentazzjoni Xejn. Sforz żgħir u preżentazzjoni monotona. Ġew użati ideat interessanti, u materjali tar-riċerka ġew inkorporati fis-suġġett. Intqalet informazzjoni ġdida dwar l-ikel Malti (imqabbel ukoll ma' l-ikel barrani). L-ideat ġibdu l-attenzjoni ta' l-udjenza. %25
It-tqassim tax-xogħol waqt il-preżentazzjoni. Il-preżentazzjoni ġiet imwassla minn student waħdu li tkellem daqslikieku studja l-informazzjoni bl-amment. Il-preżentazzjoni ġiet imwassla minn żewġ studenti biss, li tkellmu daqsxejn bl-amment. Il-preżentazzjoni ġiet imwassla minn tliet studenti biss li donnhom studjaw l-informazzjoni bl-amment Il-preżentazzjoni ġiet imwassla minn erba' studenti b'mod konċiż u organizzat. Inġibdet ukoll l-attenzjoni ta' l-udjenza. %15
Kemm ġie mifhum il-kontenut tal-preżentazzjoni Jidher li ġie mifhum ftit jew xejn mill-kontenut . Jidher li ġew mifhumin xi partijiet mill- informazzjoni, iżda mhux il-parti l-kbira. Jidher li ġiet mifhuma il-parti l-kbira ta' l-informazzjoni. L-ikel u x-xorb tipiku Malti ġew deskritti tajjeb. Jidher li l-informazzjoni ġiet mifhuma tajba ħafna. Ġew deskritti tajjeb l-ikel u x-xorb tipiku Malti. Dawn ġew ukoll imqabbla ma' ikel tipiku barrani simili għal dak Malti. %25

Total Score: %100

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=19106
WebQuest Hits: 8,401
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.