WebQuest

Mga Ambag ng Sinaunang Dinastiya ng Tsina

Evaluation

20121003044220aBeRy.gif

Ang link sa ibaba ang susukat sa kaalamang ng mga mag-aaral ukol sa tinalakay.
http://www.quia.com/rr/910667.html


Ipasa ang bilang ng inyong tamang sagot sa pamamagitin ng pag-print screen nito.
I-send lamang ito gamit ang inyong e-mail sa agacer_errol@yahoo.com

Rubric

# Score

Total Score:

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=165619
WebQuest Hits: 23,809
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.