WebQuest

Lemmikloomad

Hindamine

Ülesande hindamisel arvestatakse tabeli täitmist ja soovituse põhjendamist.

Rubric

# 1 punkt 2 punkti 4 punkti 6 punkti Score
Tabeli sisu õigsus Üle poole tabelist on täitmata või ei vasta tõele Tabelis esineb 4-9 viga või täitmata lahtrit Tabelis esineb 1-3 viga või täitmata lahtrit Tabel on täidetud ja sisu on õige 40%
Omal valikul tabelisse lisatud tunnus Tunnus puudub, on vaid märge mõne looma kohta Lisatud tunnus on väheoluline Lisatud tunnus on oluline Lisatud tunnus on väga oluline 15%
Soovituse põhjendamine On esitatud soovitus, kuid pole põhjendusi On 1-2 põhjendust On 3-4 põhjendust On 5 või enam põhjendust 45%

Total Score: 100%

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=131922
WebQuest Hits: 1,159
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.