WebQuest

Lemmikloomad

Kokkuvõte

Selle ülesande käigus said sa teadmisi lemmikloomadest, õppisid koostama tabelit ning tegema selle põhjal järeldusi. 

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=131922
WebQuest Hits: 1,127
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.